Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών “right2water”

 Αναλυτικά για την εκδήλωση εδώ