Το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι συμβατική υποχρέωση της εταιρείας

Αθήνα 13 Ιουλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες, -οι,

Το ομαδικό των εργαζομένων είναι μια συμβατική υποχρέωση της εταιρίας που οφείλουμε να διασφαλίσουμε σε πείσμα της διοίκησης του κ. Σαχίνη και της διορισμένης από αυτόν ψευτο ΟΜΕ (Σκόνδρα, Κυρίτση, Ρετουνιώτη, Χαρατσή) που αντιποιείται την εκπροσώπηση των εργαζομένων.

Καλούμε τους εργαζόμενους, με τη δήλωση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, να ακυρώσουμε τον ενδεχόμενο σχεδιασμό τους και να μην ματαιωθεί το πρόγραμμα λόγω δήθεν μικρής συμμετοχής.

Καλούμε τη διοίκηση να εφαρμόσει, όπως προβλεπόταν, το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αναδρομικά από την ημερομηνία υπογραφής της ΕΣΣΕ του 2018.

Καλούμε τους εργαζόμενους να απαιτήσουν ενωτικό, δημοκρατικό, καταστατικό συνέδριο στην ΟΜΕ που να αποφανθεί για το περιεχόμενο της νέας ΕΣΣΕ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Κορλός                                             Αλέκος Μερσινιάς

Υ.Γ. Ο εκπρόσωπος  των εργαζομένων (;) στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, κ. Αγγελάκης στηρίζοντας τις επιλογές της διοίκησης είναι βαθιά γελασμένος αν πιστεύει ότι με μια ψευτο επιστολή θα παραπλανήσει τους εργαζόμενους και θα εξιλεωθεί για την κλοπή από τις τσέπες των εργαζομένων των 10.5 εκ ευρώ λόγω της απώλειας αναδρομικότητας του προγράμματος, που προσπαθούν μέσω της νέας ΕΣΣΕ!