Την Τετάρτη 29 Σεπτέμβρη, όλη η Ευρώπη διαδηλώνει και αντιστέκεται

Το πρωί της Τετάρτης 29 Σεπτέμβρη, ώρα 10:00″ π.μ. αντιπρόσωπεία της Ομοσπονδίας μας μαζί με την ΓΣΕΕ και τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις μελη της θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ευρωπ. Ενωσης (13.
Σοφίας 2).
Συμμετέχοντας στον πανευρωπαϊκό αγώνα των εργαζομένων αντιπροσωπεία της
ΟΜ.Ε.- Ε.ΥΔ.Α.Π. θα δώσει αγωνιστικό παρόν στην κεντρική πανευρωπαϊκή διαδήλωση των συνδικάτων που γίνεται την ίδια μέρα στις Βρυξέλλες.