Συνάντηση της ΟΜΕ με τους Γενικούς Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικού

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Την Τρίτη 21-2-2017 πραγμαιήθηκε στο κτίριο του Περισσού συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με τους Γενικούς Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικού.

Τα σημαντικότερα θέματα που τέθηκαν είναι τα εξής:

  • Προσλήψεις τακτικού προσωπικού (300 ατόμων). Μας διαβεβαίωσαν ότι η προκήρυξη  βρίσκεται ήδη στον ΑΣΕΠ και απομένει η υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης ότι γίνονται προσπάθειες και ασκείται πίεση να κυκλοφορήσει η προκήρυξη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τονίσαμε ότι όσο καθυστερούν οι τόσο διογκώνονται τα προβλήματα λειτουργίας της Εταιρείας με αποτέλεσμα να δίνονται κομμάτια της σε εργολάβους (π.χ. Μεταμόρφωση, φύλαξη), αλλά και για τους εργαζόμενους υπάρχει πρόβλημα με την σώρευση των ρεπό και των αδειών. Ζητήσαμε να δεσμευτεί η Διοίκηση ότι μετά την πρόσληψη του τακτικού προσωπικού όλα τα κομμάτια που έχουν δοθεί προσωρινά σε εργολάβους, να επαναλειτουργήσουν με της ΕΥΔΑΠ.
  • Προσλήψεις 8μήνων (220 ατόμων). Επίσης το σχέδιο της προκήρυξης (ΣΟΧ) βρίσκεται στο Υπουργείο για υπογραφή. Ζητάμε για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, πριν να τελειώνει η σύμβαση των προηγούμενων 8μήνων να  “τρέχει” ο επόμενος διαγωνισμός έτσι ώστε να μην υπάρχει “κενό” στις υπηρεσίες της Εταιρείας μέχρι να τοποθετηθούν στις θέσεις τους οι νέοι συμβασιούχοι.
  • Μονιμοποίηση Υδρονομέων. Η δοκιμαστική περίοδος των 7 μηνών για τους νέους συναδέλφους κοντεύει να τελειώσει και ζητήσαμε από την Διοίκηση να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προωθηθεί το θέμα στο της Εταιρείας. Μας διαβεβαίωσαν ότι η Διοίκηση είναι θετική με το ζήτημα αυτό και περιμένουμε άμεσα την επίλυσή του.
  • Μισθολογικό κόστος. Συζητήθηκαν τρόποι για το πώς θα διανέμεται καλύτερα η ωφέλεια του μισθολογικού κόστους σε όλους τους συναδέλφους. Δεν υπήρξε οριστική απόφαση ακόμα και θα σας ενημερώσουμε για τα τελικά σενάρια μετά τις συναντήσεις που θα έχουμε με τα οικονομικά στελέχη της Εταιρείας. Μέχρι τότε ζητάμε από τους συναδέλφους να μην πιστεύουν σε όποια σενάρια κυκλοφορούν, αλλά να περιμένουν την επίσημη ενημέρωση της Ομοσπονδίας.Πάντως διαβεβαιώνουμε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να μην υπάρξει κανένας συνάδελφος που θα είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο διανομής της ωφέλειας αυτής.
  • Ρύθμιση για τα “μπλοκάκια”.  Υπήρξε η διαβεβαίωση από τον Γενικό ότι ήδη έχει δρομολογηθεί η σωστή εφαρμογή του νέου νόμου και η επίλυση των προβλημάτων που είχαν οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
Σινιώρης Γιώργος

Ο Γεν. Γραμματέας
Κιόσης Χρήστος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF