Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας την Δευτέρα 15-6-2015 είχε συνάντηση με την Διοίκηση και συγκεκριμένα με τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών, για το θέμα της δίμηνης απασχόλησης των φοιτητών στην Εταιρεία μας.

Τονίσαμε την σπουδαιότητα και το επείγον του θέματος και  ο κύριος Γενικός δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει σχετική εισήγηση στο επόμενο της Εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την Πέμπτη στις 18-6-2015 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με την  Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που έχει οριστεί από την Διοίκηση για την σύναψη της Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Σινιώρης Γιώργος Κιόσης Χρήστος

 


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF