Συνάντηση Εκτελεστικής Επιτροπής με τους Γενικούς Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών και Οικονομικού Προγραμματισμού & Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των εργαζομένων σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία της συνάντησης που πραγμαιήθηκε μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΜΕ και των Γενικών Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών και Οικονομικού Προγραμματισμού & Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ στις 21-01-2016.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Υπενθυμίσαμε τη δέσμευση της Διοίκησης για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις μεγάλες ανάγκες της Εταιρείας.

Οι Γενικοί Διευθυντές μας ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει κάτι νεώτερο επί του θέματος, εκτός από την προκήρυξη για τις προσλήψεις 8μηνης απασχόλησης οι οποίες θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο. Η ΟΜΕ τόνισε ότι είναι αναγκαία η άμεση επίλυση του θέματος των επιτυχόντων Υδρονομέων μέσω ΑΣΕΠ που δικαιώθηκαν δικαστικώς αλλά δεν έχουν ακόμα προσληφθεί στην Εταιρεία. Η άμεση πρόσληψη των συγκεκριμένων θα βοηθήσει σημαντικά την λειτουργία όλων των Υδρονομείων της ΕΥΔΑΠ αλλά και ταυτόχρονα η Διοίκηση θα αποφύγει μια αβέβαιη δικαστική διαμάχη, που είναι πολύ πιθανόν να επιβαρύνει οικονομικά την Εταιρεία.

Διαχείριση υφιστάμενου προσωπικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΥΔΑΠ. Επισημάναμε ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν αφορούν μόνο μία κατηγορία προσωπικού. Επομένως πρέπει να εκδοθούν ανάλογες εγκύκλιοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή των υδρονομέων και για άλλες ειδικότητες,προκειμένου να καλυφθεί έστω μικρό μέρος των αναγκών αυτών, από το ήδη υπάρχον προσωπικό.

Χορήγηση κανονικών αδειών. Θέσαμε για άλλη μια φορά το ζήτημα που προκλήθηκε στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας με την υποχρεωτική χορήγηση των αδειών εντός του τελευταίου 20ήμερου του Δεκεμβρίου και ζητήσαμε στο εξής να υπάρχει έγκαιρος και καλύτερος προγραμματισμός ώστε να μην παρουσιαστούν άλλα προβλήματα και να εξυπηρετείται ο πραγματικός σκοπός της λήψης της κανονικής άδειας των εργαζομένων.

Δάνεια Εργαζομένων. Μετά την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και τις θετικές διατάξεις που περιέχει σχετικά με την αναπροσαρμογή των δανείων , πολλοί συνάδελφοι έσπευσαν να τις αξιοποιήσουν. Δυστυχώς όμως, όπως ενημερώσαμε και τους Γενικούς, η νέα διαδικασία που θέσπισαν παρουσιάζει πολλές δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα να μεσολαβεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την αίτηση του εργαζόμενου μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματος. Η ΟΜΕ ζήτησε ανασχεδιασμό και καλύτερη οργάνωση της όλης διαδικασίας ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι εργαζόμενοι.

Διατακτικές τροφής. Οι διατακτικές τροφής που χορηγήθηκαν στους εργαζόμενους κατά το έτος 2014 ανήλθαν στο ποσό των 1.050 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2015 ανήλθε στα 1.230 ευρώ, αυξημένο κατά 180 ευρώ σε σχέση με το 2014. Θέσαμε ως στόχο μας για το 2016 το συνολικό ποσό να αυξηθεί περεταίρω και να φτάσει στο ανώτατο επιτρεπτό από το Νόμο όριο των 1.380 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να διανέμεται στους εργαζόμενους σε τακτά χρονικά διαστήματα τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο ώστε και οι ίδιοι να διευκολυνθούν στον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Έκτακτες Αμοιβές. Επισημάναμε επίσης την μεγάλη αύξηση του συνολικού ποσού των έκτακτων αμοιβών του προσωπικού για το 2015 κατά 2 επιπλέον εκ. ευρώ, γεγονός που λειτούργησε επιβαρυντικά στο μισθολογικό κόστος και εις βάρος του συνόλου των εργαζομένων. Οι Γενικοί Διευθυντές δεσμεύτηκαν για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας προγραμματισμού και έγκρισης των έκτακτων αμοιβών για το 2016.

Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής. Σε συνέχεια του υπομνήματος που η ΟΜΕ κατέθεσε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με το οποίο εξέφραζε την αντίθεσή της σε αυτό το εγχείρημα και τις εντονότατες επιφυλάξεις της, δυστυχώς όπως ενημερωθήκαμε από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Οικονομικού κ. Μ. Μισαηλίδη και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης των Ταμειακών Διαθεσίμων της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος εισηγήθηκε το συγκεκριμένο θέμα στο Δ.Σ., από το ποσό των 20 εκ. ευρώ που τοποθετήθηκε μέσα λίγες μέρες έχει χαθεί το 50% των χρημάτων της επένδυσης. Θα επανέλθουμε για το σοβαρό αυτό θέμα.

Φύλαξη εγκαταστάσεων από ιδιωτικές εταιρείες. Θετική θεωρούμε την εξέλιξη ότι το θέμα που έθεσε η ΟΜΕ στην Διοίκηση ενάντια στην εκχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης των εγκαταστάσεων Μαραθώνα και Τεχνικού Πειραιά λόγω λήψης κανονικών αδειών, ικανοποιήθηκε και με την λήξη του διμήνου οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις περνούν και πάλι στη φύλαξη με εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ.

και διανομή διατακτικών γάλακτος. Επισημάναμε τις μεγάλες καθυστερήσεις για την χορήγησή τους. Η έγκαιρη διανομή των ΜΑΠ είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας για τους εργαζόμενους και βασική υποχρέωση της Εταιρείας. Οι αρμόδιοι Γενικοί μας ενημέρωσαν ότι το θέμα εξετάζεται από τις αρμόδιες Επιτροπές. Όσο αφορά τις διατακτικές χορήγησης γάλακτος αυτές θα διανεμηθούν άμεσα στους δικαιούχους.

Συμβόλαιο υγείας εργαζομένων. Διατυπώσαμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι η ανανέωση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έγινε μόνο για έξι μήνες. Τονίσαμε ότι πρόκειται για ένα συμβόλαιο που μέχρι στιγμής εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων και θέσαμε το αίτημα της ανανέωσης για μεγαλύτερο διάστημα με ταυτόχρονη διερεύνηση για επέκταση των παροχών για όλους τους εργαζόμενους.

Οργανόγραμμα ΕΥΔΑΠ. Την Παρασκευή 22-1-2016 κληθήκαμε να ενημερωθούμε σχετικά με το σχεδιασμό του νέου οργανογράμματος της Εταιρείας από την αρμόδια Επιτροπή. Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι αφενός πρόκειται για μια άτυπη Επιτροπή η οποία δεν έχει οριστεί με σχετική Απόφαση της Διοίκησης και επιπλέον τα παρευρισκόμενα στη συνάντηση μέλη της Επιτροπής, μας ενημέρωσαν πολύ γενικά και δεν μας παρέδωσαν κανένα συγκεκριμένο σχετικό με το θέμα έγγραφο. Οφείλουμε να επισημάνουμε πως ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως ο ανασχεδιασμός του οργανογράμματος της Εταιρείας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους καθώς και τεκμηριωμένες απόψεις ως προς τη σκοπιμότητα και το όφελος των ενδεχόμενων αλλαγών.

Είναι άστοχη και μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους η ενέργεια της άτυπης αυτής Επιτροπής να συναντηθεί επιλεκτικά με κάποιους από τους Συλλόγους της ΕΥΔΑΠ, την στιγμή που είναι σε εξέλιξη ή διαβούλευση με την Ομοσπονδία, η οποία όπως θα έπρεπε να γνωρίζουν, εκπροσωπεί όλους τους Συλλόγους της ΕΥΔΑΠ.

Για όλα τα παραπάνω θέματα αλλά και κάθε τι που προκύπτει θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.
Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

Σινιώρης Γιώργος          Κιόσης Χρήστος


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF