Συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων για την ιδιωτικοποίηση του ΕΥΣ

Συναντήσεις αντιπροσωπείας ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ με αρχηγούς πολιτικών κομμάτων για την του ΕΥΣ (Ιούνιος 2020)