Συμμετοχή σε δύο μεγάλες εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες