Συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για το θέμα των περικοπών του Ν.4024/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας ΕΥΔΑΠ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μπενίση και υπηρεσιακούς παράγοντες, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για να εξετάσει το θέμα των περικοπών, οι οποίες πραγμαιήθηκαν με την εφαρμογή του Ν.4024/2011, σε σχέση με τις όποιες δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την εφαρμογή αυτή.

Την Πέμπτη 26-5-2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των περικοπών του Ν.4024/2011, με την συμμετοχή της Ομοσπονδίας.

Σας ενημερώνουμε ότι εξετάστηκαν ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και κατατέθηκαν οι προτάσεις μας στην Ομάδα Εργασίας. Στην επόμενη συνάντηση θα υπάρχουν συγκεκριμένα συμπεράσματα όσον αφορά το χρηματικό όφελος που προκύπτει , εάν προκύπτει, για τους εργαζόμενους, σε σχέση με τις όποιες δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την εφαρμογή των περικοπών στην Εταιρεία μας.

Θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωση μετά την πραγματοποίηση της δεύτερης συνάντησης της Ομάδας Εργασίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Σινιώρης Γιώργος       Κιόσης Χρήστος