Συγκέντρωση για την αποτροπή συνάντησης ΔΣ ΕΥΔΑΠ με SUEZ

 

Αναλυτικά για την εκδήλωση εδώ