Σωματεία – Μέλη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠ

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ

 • Έτος ίδρυσης:
 • Μέλη:
 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Ραντίτσας Γεώργιος
 • Διεύθυνση: Κρατίνου 7, 10551 Αθήνα
 • Τηλ.: 210 5237673
 • Fax: 210 5237673
 • e-mail: som.apoxeteusis@gmail.com
 • site:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

(ΠΡΩΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠ

 • Έτος ίδρυσης:
 • Μέλη:
 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Κυρίτσης Σπύρος
 • Διεύθυνση:
 • Τηλ.:
 • Fax:
 • e-mail:
 • site: epistimonikos-eydap.blogspot.com

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε  ΕΥΔΑΠ

 

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠ

 • Έτος ίδρυσης:
 • Μέλη:
 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Καμπουράκης Ιωάννης
 • Διεύθυνση: Κρατίνου 7, 10551 Αθήνα
 • Τηλ.:
 • Fax:
 • e-mail:
 • site: facebook

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΥΔΑΠ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΔΑΠ

 • Έτος ίδρυσης:
 • Μέλη:
 • Πρόεδρος Δ.Σ.:
 • Διεύθυνση:
 • Τηλ.: 210
 • Fax: 210
 • e-mail:
 • site: 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ

 • Έτος ίδρυσης:
 • Μέλη:
 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Βασιλειάδης Νίκος
 • Διεύθυνση:
 • Τηλ.: 210
 • Fax: 210
 • e-mail:
 • site: 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΔΑΠ

 • Έτος ίδρυσης:
 • Μέλη:
 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Καραγκούνης Δημήτριος
 • Διεύθυνση: Ζήνωνος 4Α, 4ος όροφος, Αθήνα
 • Τηλ.: 210 5236976
 • Fax: 210 5236976
 • e-mail: syll.pros.eidikon.yp@gmail.com
 • site: 

 

Σ.Σ. Τα πληροφοριακά στοιχεία των σωματείων είναι ενημερωμένα μέχρι και 10/2/2020. Για αλλαγές, διορθώσεις στείλτε email στο: info@ome-eydap.gr