Πρόταση αμφισβήτησης 10 μελών του Δ.Σ. προς το πρόσωπο του Πρόεδρο και της Α’ Αντιπρόεδρο