Παρέμβαση στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ για απολύσεις υδρονομέων