Παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Γιώργος Σινιώρης μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

“Πως είναι δυνατόν  τη στιγμή που οι ιδιωτικοποιήσεις παγκοσμίως αποτυγχάνουν στη χωρα μας να έχει επιβληθεί από την η μνημονιακη υποχρέωση ποσοστών τόσο της ΕΥΔΑΠ και της .

Να σταματήσει κάθε διαδικασία πώλησης περαιτέρω του 11% της ΕΥΔΑΠ.

Είμαστε αντίθετοι στην παράδοση των ταμειακών διαθεσίμων στους μετόχους.

Είμαστε αντίθετοι στις νέες μορφές εργασιακών σχέσεων.

Λέμε όχι στην συνεχόμενη εκχώρηση αντικειμένου στους εργολάβους.

Διεκδικούμε την καθολική πρόσβαση στο νερό.

Να γυρίσει το 27% στον έλεγχο του δημοσίου.”