Παρέμβαση στη Γ.Σ. των μετόχων της ΕΥΔΑΠ για το αυξημένο μέρισμα