Παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ

Την Τετάρτη 22-6-2016 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Περισσού η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. ‘Έγινε παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος στην συνέχεια κατέθεσε Ψήφισμα στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης το οποίο ανέφερε τα εξής: