Παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης από την Ομοσπονδία μας σας ενημερώνουμε ότι:

Την Τετάρτη 22-6-2016 πραγμαιήθηκε στο κτίριο του Περισσού η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. ‘Έγινε παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος στην συνέχεια κατέθεσε Ψήφισμα στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης το οποίο ανέφερε τα εξής:

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της ΕΥΔΑΠ δηλώνουμε ότι:

  • Ζητάμε να σεβαστεί η κυβέρνηση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την της Ε.ΥΔ.Α.Π.
  • Λέμε όχι στην συνεχόμενη εκχώρηση αντικειμένων σε εργολάβους.
  • Είμαστε αντίθετοι στις νέες μορφές εργασιακών σχέσεων.
  • Διεκδικούμε την εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε καθαρό, ποιοτικό και φτηνό νερό.
  • Είμαστε αλληλέγγυοι με κάθε πρωτοβουλία σωματείων, πολιτών και φορέων πανελλαδικά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Να σταματήσει κάθε διαδικασία για πώληση του 11% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ. Είμαστε κάθετα αντίθετοι και δε θα επιτρέψουμε την παράδοση των ταμειακών διαθεσίμων στους μετόχους.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος Σινιώρης Γιώργος

Ο Γεν. Γραμματέας Κιόσης Χρήστος