“Η Διοίκηση να μείνει πιστή στις δεσμεύσεις της απέναντι στο προσωπικό”

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. – ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ

Αθήνα 8 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με την μορφή του επείγοντος σε έκτακτο και μάλιστα στις 08:30 π.μ. η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ σήμερα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 φέρνει για ψήφιση τα εξής θέματα:

(1) Προσφυγές Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του υ. Από απλή ενημέρωση του ΔΣ επανέρχεται το θέμα με την μορφή του επείγοντος για ψήφιση. Παρά τις δεσμεύσεις δημοσίως της Διοίκησης ότι σε αυτό το θέμα θα κρατήσει μέχρι τέλους την ίδια στάση με την Ομοσπονδία, τόσο εναντίον του Υπερταμείου αλλά και της περεταίρω ς της Εταιρείας καθώς και τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα παραστεί καν στην συζήτηση του θέματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, βλέπουμε ξαφνικά αλλαγή στάσης. Τι μεσολάβησε άραγε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή;

(2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Αττικής. Ενώ η επένδυση στην συγκεκριμένη τράπεζα από τα αποτελέσματα μέχρι τώρα φαίνεται να είναι όχι μόνο αναποτελεσματική, αλλά οικονομικά επιζήμια για την ΕΥΔΑΠ, έρχεται θέμα στο ΔΣ για να αποφασιστεί η συμμετοχή της Εταιρείας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγκεκριμένης τράπεζας με νέα οικονομική επένδυση αμφιβόλου αποτελέσματος. 

Ζητάμε από την Διοίκηση να μείνει πιστή στις δεσμεύσεις της απέναντι στο όσον αφορά την στάση της στο θέμα των προσφυγών κατά του Υπερταμείου και να μην προχωρήσει σε μια νέα επένδυση στην Τράπεζα Αττικής η οποία θα αποφέρει περεταίρω οικονομική ζημία στην ΕΥΔΑΠ.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι

Ενώ γίνονται όλα αυτά καλούνται προσωπικά από το γραφείο του Προέδρου της ΕΥΔΑΠ πολλοί συνάδελφοι να παραλάβουν κλήση που τους καλεί να δώσουν έγγραφες καταθέσεις στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το πόρισμα του εσωτερικού ελέγχου. Η Ομοσπονδία θα συμπαρασταθεί στον αγώνα των συναδέλφων και στις πρωτοβουλίες του Επιστημονικού Συλλόγου.

Όσο αφορά την άρση της διάθεσης για τους συναδέλφους της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ με δικαιολογία το ασυμβίβαστο ελεγκτή-ελεγχόμενου, σας ενημερώνουμε ότι:

  • Παραβιάζεται ο Ν.2744/99 και το Π.Δ. 155/2001 που αναφέρονται στην στελέχωση της Εταιρείας Παγίων κατά ειδικότητα.
  • Κινδυνεύει άμεσα η λειτουργία της Εταιρείας χωρίς στελέχωση από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Διαφαίνεται η προσπάθεια διαχωρισμού των Εταιρειών Παγίων με Α.Ε. ΕΥΔΑΠ με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η Ομοσπονδία θα σταθεί δίπλα σε όλους τους συναδέλφους και θα τους συμπαρασταθεί στην απρόσμενη αυτή εξέλιξη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
Σινιώρης Γιώργος

Ο Γεν. Γραμματέας
Κορλός Ηλίας