Εξώδικη καταγγελία για την παράβαση των διατάξεων του καταστατικού

15.01.2021

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την παρούσα καταγγέλλουμε εκ νέου τις κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού μας συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες έντεκα εκ των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και συγκεκριμένα των :
1. Κυρίτση Δημητρίου
2. Κωστοπούλου Σταυρούλας
3. Σκόνδρα Αθανάσιου
4. Σινιώρη Γεώργιου
5. Κιόση Χρήστου
6. Νικολαΐδη Γεώργιου
7. Τσίτουρα Ευάγγελου
8. Ρετουνιώτη Διονύσιου
9. Δρίβα Κωνσταντίνου
10. Πατακιά Κωνσταντίνου και
11. Χαρατσή Εμμανουήλ.

Συγκεκριμένα καταγγέλλουμε τις συνεχιζόμενες ανυπόστατες ενέργειές τους, οι οποίες πλήττουν ανεπανόρθωτα το σοβαρότατο έργο που επιτελεί η Ομοσπονδία μας.

Σας γνωστοποιούμε ότι για την ως άνω παράνομη συμπεριφορά των εν λόγω μελών έχουν ήδη παρθεί εκ νέου τα αναγκαία νόμιμα μέτρα.

Τονίζουμε προς τα εν λόγω μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας πως άπαντες θα κριθούμε για τα πεπραγμένα μας από το αρμόδιο ανώτατο δημοκρατικό μας όργανο, το των Αντιπροσώπων, η σύγκληση του οποίου έχει νομίμως προκηρυχθεί για τις 26.01.2021, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.

Ελπίζουμε ότι τα εν λόγω 11 μέλη επιθυμούν και τα ίδια τη διενέργεια του ως άνω Συνεδρίου των Αντιπροσώπων και ευελπιστούμε στην πλήρη συμμετοχή σε αυτό,  όσων εξ αυτών νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε αυτό.

Με την παρούσα καλούμε εκ νέου τα εν λόγω μέλη να απέχουν, έστω, από τούδε και στο εξής από κάθε παράνομη πράξη σε βάρος της Ομοσπονδίας μας και να επανέλθουν στη νομιμότητα.

Μετά τιμής,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος                          Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Κορλός                                    Άγγελος Αλεξανδρόπουλος