Επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χ. Σαχίνη για την οικονομική συμβολή μας στο θέμα της πανδημίας

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020

  Συνάδελφοι,

Επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χ. Σαχίνη, για ενημέρωσή σας. Αφορά την ικονομική συμβολή μας στο θέμα της πανδημίας.