Υποχώρηση της Διοίκησης μετά την παράσταση διαμαρτυρίας της ΟΜ.Ε.

Αθήνα 5  Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση μετά την παράσταση διαμαρτυρίας της ΟΜ.Ε. στο συμφώνησε, ανακάλεσε και δεσμεύθηκε τα κάτωθι :

  1. Να αναθεωρήσει των κανονισμό λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και να επαναδιατυπωθεί η απόφασή της στο Δ.Σ., ώστε να μην παραβιάζονται οι όροι των Συλλογικών Συμβάσεων και ο Κανονισμός Προσωπικού.
  2. Να αναθεωρήσει τη διαβλητή και καταχρηστική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την στελέχωση του Εσωτερικού Ελέγχου και δεσμεύθηκε, ότι δεν θα προσληφθούν εξωτερικοί ελεγκτές.
  3. Να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του υγειονομικού και να βελτιώσει τις παροχές του.
  4. Παραδέχθηκε την απαράδεκτη μεταχείριση, που υπέστησαν οι 4 συνάδελφοι από την Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου και δεσμεύθηκε, ότι θα αποκατασταθούν σε ισοδύναμες θέσεις χωρίς απώλεια εισοδήματος.

Η ΟΜ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  

Σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά στην 4ωρη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 7:30 – 11:30 και στην στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

                      Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
                    Ηλίας Κορλός              Δημήτρης Κυρίτσης