Συγκέντρωση του προσωπικού στη Λαοδικείας – Πέμπτη 18 Ιουνίου – 11 π.μ.

Αθήνα 17.6.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Μ.Ε. Ε.ΥΔ.ΑΠ σας καλούμε την Πέμπτη 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 11.ΟΟ π.μ. στο κτίριο της ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι θέματα:

1. Ιδιωτικοποίηση του Ε.Υ.Σ. ()

2. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε προσφύγει η ΟΜΕ, ενάντια στην εκχώρηση των μετοχών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην Ε ().

* Για την προστασία των συμμετεχόντων θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας.

Για το

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Κορλός Ηλίας Κυρίτσης Δημήτρης