Στις 28 & 29/9 το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΟΜΕ

Αθήνα, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ την Παρασκευή, 24.07.2020 συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα εξής:

  1. Ομόφωνα αποφασίσθηκε η διεξ Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΜΕ στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2020.
  2. 2α Ενημέρωση για την παροχή οικονομικών στοιχείων σε εκτέλεση έρευνας , που διενεργεί το ΣΔΟΕ, μετά από παραγγελία του από 1.7.2020.
    2β.– Κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκε (υπέρ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΔΑΚΕ, ΣΕΚΕΣ – κατά ΑΚΕ & ΕΣΚ – Απούσα ΠΑΣΚΕ )  η εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για αναζήτηση νομικής προάσπισης των συμφερόντων της Ο.Μ.Ε., με σκοπό να  ανατεθεί η εκπροσώπησή της στις αρμόδιες φορολογικές και δικαστικές αρχές.
  3. Ενημέρωση για την δραστηριότητα της Ο.Μ.Ε. (ψηφίσματα, κ.α.) ενάντια στην εκχώρηση του Ε.Υ.Σ. και προγραμματισμός δράσεων.
  4. Συμμετοχή της Ο.Μ.Ε στο Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Θα γίνει προσπάθεια για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την προστασία του νερού με την Ε.Υ.Α.Θ.

Για το

Ο Πρόεδρος

Κορλός Ηλίας

Ο Γεν. Γραμματέας

Κυρίτσης Δημήτρης