Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην ΕΥΔΑΠ

Αθήνα,7 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ και της Διοίκησης της Εταιρείας, υπεγράφη την Παρασκευή 3-8-2018 η νέα Επιχειρησιακή Εργασίας.

Με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε.:

  • Διασφαλίζονται όλες οι προηγούμενες παροχές που είχαν κατοχυρωθεί με Συλλογικές Συμβάσεις από το 1981 ως σήμερα , δεδομένου του υφιστάμενου νομοθετικού μνημονιακού πλαισίου.
  • Διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας και οι αποδοχές των εργαζομένων κατά την 3ετή διάρκεια της σύμβασης.
  • Διατηρούνται οι ευνοϊκές για τους εργαζομένους Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.
  • Ρυθμίζονται 15 αιτήματα των εργαζομένων που αφορούν άδειες, οικονομικά βοηθήματα, επιδόματα, προκαταβολές, σπουδές.
  • Καθιερώνεται για πρώτη φορά ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για όλο το προσωπικό.
  • Διατηρούνται όλες οι διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού.
  • Για τα αιτήματα του προσωπικού που η επίλυσή τους δεν ήταν εφικτή άμεσα λόγω της λήξης της μετενέργειας της ΕΣΣΕ 2015-2018 (Μισθολογικές ωριμάνσεις- Ενσωμάτωση Α.Τ.Α.- Τροποποίηση Συμβάσεων Ιατρών και Τεχνικών Ασφαλείας- Έξοδα μετακίνησης εργαζομένων), αποφασίσθηκε να γίνει προσπάθεια επίλυσης τους εντός 3 μηνών, στη συμπληρωματική που προβλέπεται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση.
  • Τέλος, με δέσμευση των δύο μερών, συμφωνήθηκε θέματα όπως η επιβράβευση της εισαγωγής καθώς και της αριστείας των τέκνων των εργαζομένων σε ΑΤΕΙ-ΑΕΙ, θα επιλύονται με αποφάσεις ΔΣ της ΕΥΔΑΠ.

Η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ για μια ακόμα φορά συναισθανόμενη την υποχρέωση που έχει απέναντι στους εργαζόμενους, αναλαμβάνει το βάρος της ευθύνης να υπογράψει μια Εργασίας που κατοχυρώνει και επεκτείνει  τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Με την υπογραφή της παρούσας και δεδομένων των δυσκολιών, όπως προαναφέραμε, μπαίνουν οι βάσεις για σταδιακή ανάκτηση των απωλειών μας και δημιουργείται πλέον το πεδίο για διεύρυνση των εργασιακών μας διεκδικήσεων.

                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

    Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Σινιώρης Γιώργος    Κορλός Ηλίας