Επιστολή προς Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ: “Κάλυψη τεστ για Covid 19 σε όλο το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ”

Αθήνα 21.8.2020

Αρ.Πρωτ. 1554

ΠΡΟΣ: Διευθύνων Σύμβουλο κ. Χ. Σαχίνη

Αν. Διευθύνων Σύμβουλο κ. Αν. Τόσιο

Θέμα: Κάλυψη τεστ ελέγχου για την 19 σε όλο το της ΕΥΔΑΠ.

Κύριε Διευθύνοντα,

Σε συνέχεια της από 28.2.2020 επιστολής μας και της συνεχoύς προφορικής  επικοινωνίας στο πλαίσιο της από κοινού προσπάθειάς μας για την προστασία των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ από την Covid 19 και του κινδύνου που υφίσταται  σας καλούμε με τη συγκατάθεση της υγειονομικής υπηρεσίας να υλοποιήσετε τα ακόλουθα:

  1. A. Την κάλυψη του κόστους του τεστ ελέγχου από τον Covid 19 για όλο το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ.

Β. Την ταυτόχρονη υποχρέωση κάλυψης του τεστ ελέγχου από τους εργοδότες και των εργαζομένων που εργάζονται με ευέλικτες μορφές εργασίας (, δελτία παροχής υπηρεσιών, μισθωμένοι κ.α.)

2. Την κάλυψη του κόστους  τεστ ελέγχων ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως θα προταθούν από την υγειονομική υπηρεσία για την προστασία όλων των εργαζομένων.

3. Την εξασφάλιση ειδικής άδειας για όλη τη διαδικασία από τον  έλεγχο έως και την παραλαβή των αποτελεσμάτων για όλους τους εργαζόμενους (μόνιμους, ενοικιαζόμενους κ.α).

Με τις παραπάνω προτάσεις, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και την οικειοθελή προσέλευση για έλεγχο του προσωπικού πιστεύουμε ότι θα συμβάλουμε στην προστασία των εργαζομένων και στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ.

Για το

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κορλός Ηλίας Κυρίτσης Δημήτρης