Η τηλεργασία είναι ένα προσωρινό μέτρο για την πανδημία

Αθήνα, 21.9.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες-/οι,
Η Διοίκηση σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προχωρά, όπου το αντικείμενο εργασίας το επιτρέπει, στο μέτρο της ς. Για την εφαρμογή του μέτρου είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί και να παραχωρηθεί άμεσα ο απαραίτητος εξοπλισμός, Η/Υ, τηλέφωνα, ακουστικά κ.α.

Θεωρούνε αυτονόητο, ότι η τηλεργασία είναι ένα προσωρινό μέτρο για την και θα έχει όλα τα δικαιώματα της δια ζώσης εργασίας.

Επίσης καλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές και Προϊσταμένους στα τεχνικά τμήματα, να οργανώσουν τα συνεργεία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, ώστε να μην συνωστίζονται οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους.

Συνιστούμε σε όλους υπομονή, προσοχή και να μην διστάσουν σε κάθε δυσκολία, να απευθύνονται στην ΟΜ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. και την Ε.Υ.Α.Ε.

Για το

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κορλός Ηλίας Κυρίτσης Δημήτρης