“Οποιαδήποτε σκέψη για παραχώρηση σε ιδιώτες της καταμέτρησης, θα μας βρει αντίθετους”

Αθήνα 5.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, -οι

Η είναι μια από τις πιο νευραλγικές υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ, διότι έχει άμεση σχέση με τα έσοδα και εξαρτάται από την αποδοτική λειτουργία της η οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Παρότι είναι ένα νευραλγικό λειτουργικό κομμάτι της εταιρείας, τα τελευταία χρόνια απαξιώνεται συστηματικά. Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε συνάρτηση με την έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού ( φορητοί καταχωρητές, βοηθητικοί μηχανισμοί ανοίγματος φρεατίων (μπαστούνια) κ.α. ) έχουν ως αποτέλεσμα, να προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην τρίμηνη καταμέτρηση.

Η διαδικασία στελέχωσης της καταμέτρησης, που μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω ΑΣΕΠ με 25 μόνιμες και 50 με οκτάμηνη σύμβαση, δεν επαρκεί, για να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες με συνέπεια, να υπάρχει έκδηλη ανησυχία, ότι και αυτό το αντικείμενο εργασίας δρομολογείται να παραχωρηθεί σε εργολάβο.

Καλείται η διοίκηση:

  • να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της για την και σε συνεργασία με την ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, να ορίσει έναν οδικό χάρτη για την επίλυση του προβλήματος.
  • να προχωρήσει στην πρόσληψη 50 νέων καταμετρητών μέσω ΑΣΕΠ.

Ξεκαθαρίζουμε, ότι οποιαδήποτε σκέψη για παραχώρηση σε ιδιώτες της καταμέτρησης, θα μας βρει αντίθετους.

Είναι περιττό να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά, ότι ανάλογη απόφαση είχε ληφθεί το 1990 και οι συνέπειές της ήταν καταστροφικές για την εικόνα και τα έσοδα της ΕΥΔΑΠ.

Ευελπιστούμε, ότι η διοίκηση στην προγραμματισμένη συνάντηση με την ΟΜΕ θα συνεργαστεί στη βάση των προτάσεων μας για την εύρεση μια λύσης, που θα διατηρεί το αντικείμενο εργασίας και θα βελτιώνει την εικόνα και τα έσοδα της ΕΥΔΑΠ.

Για το

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κορλός Ηλίας Κυρίτσης Δημήτρης