Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΜΕ στη Βουλή για το Υπερταμείο

Στη μίλησε ο Πρόεδρος της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ κ. Σινιώρης Γιώργος