Αθήνα 29 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μισθολογικές προαγωγές

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε επιστολή του Εκπροσώπου των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ,  Αγγελάκη Μανώλη, στην οποία παραθέτει  τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι κακώς έγινε περικοπή των μισθολογικών προαγωγών στους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ κατά την εφαρμογή του Ν.4046/12.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, αμέσως αποστείλαμε όλα τα σχετικά στοιχεία στο Νομικό Σύμβουλο της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να λάβουμε σχετική γνωμοδότηση.

Για κάθε εξέλιξη που αφορά αυτό το θέμα θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη Ανακοίνωσή μας.

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
Σινιώρης Γιώργος

Ο Γεν. Γραμματέας
Κιόσης Χρήστος

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF