Κινητοποίηση στο Χρηματιστήριο στη Γ.Σ. των μετόχων της ΕΥΔΑΠ