Ημερίδα ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ για την

 Αναλυτικά για την εκδήλωση εδώ