Ημερίδα ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

 Αναλυτικά για την εκδήλωση εδώ