Ημερίδα της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού