Η Εκτελεστική Επιτροπή συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΥΔΑΠ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στην προηγούμενη ανακοίνωση η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και του θέσαμε το πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την υποχρεωτική χορήγηση της κανονικής άδειας των εργαζομένων κατά τον μήνα Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και να εξαναγκάζονται οι εργαζόμενοι να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους.

Επίσης τέθηκε εκ μέρους μας το ζήτημα της εκχώρησης σε εργολάβο, της ζωτικής σημασίας αντικειμένου της ς εγκαταστάσεων. Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Πειραιά και του Μαραθώνα, που εσπευσμένα και χωρίς κανέναν προγραμματισμό δόθηκαν ήδη από την Τρίτη 1-12-2015 σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στους εργαζόμενους στον τομέα αυτόν.

Τονίσαμε ότι όλα τα παραπάνω προβλήματα παρουσιάζονται λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού, την οποία έχουμε επισημάνει από καιρό και ζητήσαμε να βρεθεί άμεση λύση.

Ως προς το θέμα των κανονικών αδειών, ο κ. Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι κατά την διάρκεια της θητείας του δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος μέχρι που αυτό διογκώθηκε, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει άμεσα κάθε δυνατή λύση ώστε να μην διακυβευθεί η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Επίσης ότι με ευθύνη της Διοίκησης από το 2016 θα γίνεται σωστότερος προγραμματισμός των αδειών ώστε να διασφαλίζεται ο πραγματικός σκοπός της άδειας των εργαζομένων.

Στο ζήτημα της ασφάλειας εγκαταστάσεων, τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, δεσμεύτηκαν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις υπογράφτηκαν γιαΔΣ λόγους ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας και θα ισχύσουν αυστηρά μόνο για 2 μήνες.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ήδη προβεί σε ενέργειες προκειμένου να γίνουν τακτικού προσωπικού, ενταγμένου στον Κανονισμό Προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Η ΟΜΕ Ε.ΥΔ.Α.Π. θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και θα σας ενημερώνει με νεώτερες ανακοινώσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος

Σινιώρης Γιώργος

Ο Γεν. Γραμματέας

Κιόσης Χρήστος


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF