Eπικαιροποίηση των δικαιολογητικών για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ σας εύχεται Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία, οικογενειακή ευτυχία και εργασιακή ηρεμία.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το θέμα της επικαιροποίησης των δικαιολογητικών για την παροχή: (Α) οικογενειακού επιδόματος, (Β) υγειονομικής περίθαλψης και (Γ) θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2018 τα εξής:

Από τις 18-12-2017 που κυκλοφόρησε η ανακοίνωση με αρ. 24 της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, η Ομοσπονδία ήρθε σε επαφή με την Διοίκηση και ζήτησε διευκρινήσεις για το περιεχόμενο τόσο της Ανακοίνωσης όσο και της Δήλωσης Ενημέρωσης και Συναίνεσης περί Προσωπικών Δεδομένων. Μάλιστα το θέμα τέθηκε και στην συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας και των Εκπροσώπων των Εργαζομένων με την Διοίκηση πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αποφασίστηκε να γίνει εκ νέου συνάντηση της Ομοσπονδίας με τους Νομικούς και τους αρμόδιους  Υπηρεσιακούς Παράγοντες για να δοθούν οι αναγκαίες επεξηγήσεις για να ενημερωθεί όλο το της Εταιρείας.

Από την πλευρά της η Ομοσπονδία μεταβίβασε την ανακοίνωση στους νομικούς της συμβούλους για την εξέταση των αναφερομένων σε αυτή και μέχρι να πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση με την Διοίκηση σας αναφέρουμε ότι:

Η Ε.ΥΔ.ΑΠ ως εργοδότης έχει καταρχήν το δικαίωμα συλλογής και επεξεργασίας – ακόμα και χωρίς άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της εφόσον βεβαίως αυτά συνδέονται άρρηκτα με την εργασιακή σχέση. Το δικαίωμά της αυτό όμως πρέπει να ασκείται όχι ανεξέλεγκτα, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 ο οποίος σαφώς θέτει περιορισμούς με σκοπό την προστασία των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η πλήρης και ανεπιφύλακτη δήλωση των εργαζομένων περί συγκαταθέσεώς τους σε συλλογή και επεξεργασία από την Ε.ΥΔ.ΑΠ των προσωπικών τους δεδομένων – ακόμα και ευαίσθητων – όπως ζητείται, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί ώστε να θεωρηθεί ότι νόμιμα η Ε.ΥΔ.ΑΠ  δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων καθώς:

α) Δεν εξειδικεύεται το είδος των προσωπικών δεδομένων και δεν αναφέρεται αν αυτά είναι πρόσφορα και κατάλληλα για τους σκοπούς που επιδιώκονται.

β) Η γενική αναφορά σε συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων και μη προσωπικών δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή χωρίς γνώση και έγκριση του εργαζομένου τόσο για την πηγή όσο και για το ίδιο το συλλεγέν  και προς επεξεργασία δεδομένο είναι καταφανώς παράνομη.

δ) Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ιδίως των ευαίσθητων (π.χ. υγεία) πρωτίστως πρέπει να γίνεται απευθείας από τον ίδιο τον εργαζόμενο με εξειδίκευση των δεδομένων αυτών.

ε) Δεν παρέχεται οποιαδήποτε δυνατότητα στον εργαζόμενο γνώσης, ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης επί του τηρουμένου αρχείου.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι ναι μεν πρέπει να συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της Ε.ΥΔ.ΑΠ και να μην φέρουν αδικαιολόγητα αντιρρήσεις όταν τους ζητούνται προσωπικά στοιχεία, εντούτοις δεν είναι δυνατόν να ανεχθούν την ολοκληρωτική και χωρίς περιορισμούς επέμβαση στην προσωπική και ιδιωτική τους ζωή εκ των προτέρων και χωρίς εξειδίκευση, την στιγμή μάλιστα που δεν καθορίζονται οι μέθοδοι και οποιαδήποτε συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής των δεδομένων ακόμα και από τρίτους, οι οποίοι δεν  προσδιορίζονται.

Ζητάμε από τους συναδέλφους να κρατήσουν στάση αναμονής μέχρι να δοθούν οι τελικές επεξηγήσεις από την Διοίκηση και φυσικά διευκρινίζουμε ότι όπως μας ενημέρωσαν και οι νομικοί, η ανανέωση των βιβλιαρίων δεν έχει σχέση με την υπογραφή της συνημμένης δήλωσης.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωση εφόσον η καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρει η Ανακοίνωση της Διοίκησης είναι τον Φεβρουάριο του 2018.

Τέλος θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ανακοινώσεις (ΣΕΚΕΣ) που λένε ότι η Ομοσπονδία δεν ενδιαφέρεται για το θέμα την στιγμή που και οι ίδιοι ενημερώθηκαν ως μέλη του ΔΣ από την Ομοσπονδία για αυτό το θέμα, η οποία ανέδειξε το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και το έθεσε άμεσα στην Διοίκηση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
Σινιώρης Γιώργος
Ο Γεν. Γραμματέας
Κορλός Ηλίας


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF