ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονοµική διαχείριση. Εκλέχτηκε στο 38ο (έκτακτο) που διεξήχθη στις 26 Ιανουαρίου 2021.

ΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ