Ελάχιστο πλαίσιο αιτημάτων για την υπογραφή μιας αξιοπρεπούς συλλογικής σύμβασης

Αθήνα 20 Απριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζοντας την κυβερνητική πολιτική μοιράζει απλόχερα τα της εταιρείας  στους μετόχους και ετοιμάζεται να μετακυλήσει το κόστος στους εργαζόμενους και την κοινωνία. Μετά την αφαίμαξη των αποθεματικών προετοιμάζει αύξηση στα τιμολόγια και την κατάργηση βασικών εργασιακών κατακτήσεων των εργαζομένων χρησιμοποιώντας τους διορισμένους και βολικούς θεσμικούς συνομιλητές της.

Καλούμε τους εργαζόμενους να συστρατευτούν μαζί μας και δυναμικά να βάλουμε το πλαίσιο διεκδίκησης που θα απαντά στις ανάγκες του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ. Θεωρούμε ότι το ελάχιστο πλαίσιο αιτημάτων για την υπογραφή μιας αξιοπρεπούς συλλογικής σύμβασης που θα απαντά στις ανάγκες των εργαζομένων οριοθετείτε στα κάτωθι βασικά αιτήματα:

 1. Διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας στο νερό. (Δέσμευση της διοίκησης μέσω ΣΣΕ για μορατόριουμ ενός (1) έτους παύσης των διακοπών υδροδότησης και ορισμός μεικτής επιτροπής Διοίκησης-Εργαζομένων για τον καθορισμό πολιτικής που θα εξασφαλίζει την καθολική πρόσβαση σε όλους σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των εισπράξεων της ΕΥΔΑΠ)
 2. Άμεσες τακτικού προσωπικού. (Παρόμοιος όρος είχε μπει στη σύμβαση του 2015 και υλοποιήθηκε. Όρος της σύμβασης θα προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων ανά έτος με στόχο να καλυφθεί ο ελάχιστος αριθμός 3.000 τακτικών θέσεων εργασίας με έμφαση σε προσλήψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων π.χ. καταμετρητών, υδρονομέων, εργατοτεχνιτών, φυλάκων κ.α., ώστε σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση του χρόνου εργασίας να υπάρξει πρόβλεψη κατάργησης του θεσμού των ενοικιαζόμενων-εργολαβικών με διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της προοπτικής των εργαζομένων που καλύπτουν αυτές τις θέσεις).
 3. Δραστική μείωση του χρόνου εργασίας. (Σύσταση επιτροπής που θα μελετήσει τη 2ετή πιλοτική εφαρμογή 30ωρης εβδομαδιαίας εργασίας (με 6ωρη ημερήσια απασχόληση ή 4ημερης εβδομαδιαία) χωρίς μείωση αποδοχών, όπως έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διεθνώς ως μοχλός ποιοτικής βελτίωσης της εργασιακής και προσωπικής  – κοινωνικής ζωής των εργαζομένων και μέσο αναδιοργάνωσης, καινοτομίας και εκσυγχρονισμού της εταιρίας. Θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας).
 4. Αύξηση των βασικών μισθών και ημερομισθίων 10% τουλάχιστον.
 5. Χορήγηση όλων των μισθολογικών βαθμών.  (Αυτών που προκύπτουν από τις μισθολογικές προαγωγές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι από το Φεβρουάριο του 2012 έως τη λήξη της νέας ΕΣΣΕ).
 6. Αποκατάσταση του χρονοεπιδόματος στο ποσοστό που θε είχε ο κάθε εργαζόμενος με προσμέτρηση του διανυθέντος χρόνου του «παγώματος» από το Φεβρουάριο 2012.
 7. Την επαναφορά σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ, των επιδομάτων που έχουν περικοπεί, δυσμενέστερα τροποποιηθεί, καταργηθεί και των χορηγούμενων παροχών.
 8. Χορήγηση της μισθολογικής προώθησης 10% στους εργατοτεχνίτες. 
 9. Επαναφορά του 13ου Μισθού
 10. Κανονικοποίηση του μισθολογίου (Αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προέκυψαν από την ενσωμάτωση της ΑΤΑ και σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ των μισθολογικών κλιμακίων).
 11. Αποσαφήνιση της ΕΣΣΕ για την πάγια χορήγηση των διατακτικών (κάρτα κουπονιών) σίτισης.
 12. Χορήγηση κάρτας καυσίμου/μήνα σε όλους.
 13. Κάλυψη από την ΕΥΔΑΠ του κόστους εξαγοράς ενσήμων (κύριας και επικουρικής) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
 14. Σταδιακή κατάργηση του πλαφόν

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Κορλός Αλέξανδρος Μερσινιάς

 

* Είναι αλήθεια ότι οι «διορισμένοι θεσμικοί συνομιλητές» συναντήθηκαν με τη διοίκηση και αποδέχθηκαν να μην εφαρμοστεί ο όρος της ΣΣΕ και να παραμείνει η περικοπή του 4% στις αποδοχές των εργαζομένων;