ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Ε.Ε. αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Α' Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο Γραµµατέας Οικονοµικού
µαζί µε άλλα τρία µέλη που εκλέχτηκαν τον Ιούλιο του 2023

ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ