Εκδήλωση στο Σινέ Δεξαμενή για το Υπερταμείο

Αναλυτικά για την εκδήλωση εδώ