Εκδήλωση στο Σινέ Δεξαμενή για το

Αναλυτικά για την εκδήλωση εδώ