ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το εκλέχτηκε στο 38ο (έκτακτο) που διεξήχθη στις 26 Ιανουαρίου 2021
και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28 Ιανουαρίου 2021

ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜ0ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΒΑΪΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΟΣ