ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το εκλέχτηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα τον Ιούλιο 2023

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΙΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΡΟΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΒΑΪΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ