Ακόμα και το Νερό! Το ΕΥΣ βορά στα κοράκια του νεοφιλελευθερισμού – ΣΕ 2021. Οι εργαζόμενοι στον καιάδα του Υπερταμίου 

Αθήνα, 05 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακόμα και το Νερό! Το ΕΥΣ βορά στα κοράκια του νεοφιλελευθερισμού

Με την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 29 Ιουνίου 2021 από τη και ενισχύει την είσοδο ιδιωτών στον κύκλο του νερού με την παραχώρηση μέσω του ΕΥΣ (Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος) της Αττικής, η κυβέρνηση προγραμμάτισε  την ωρολογιακή βόμβα να εκραγεί σε τρία χρόνια από σήμερα.

Η τροπολογία του υπουργείου Υποδομών που εντάχθηκε σε (άσχετο) του υπουργείου Υγείας προαναγγέλλει ότι το νερό παύει να είναι εξ ορισμού και επ' άπειρον δημόσιο αγαθό. Τρία χρόνια ακόμη θα κρατήσει η σημερινή μορφή.

Όπως αναφέρεται: «Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ η συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της μείζονος περιοχής πρωτευούσης για χρονική περίοδο τριών ετών η οποία δύναται να παρατείνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ της μείζονος περιοχής πρωτευούσης ανατίθεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο που αναδεικνύεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ν.3389/2005 (Α' 232)».

Σε ισχυρή συμμαχία με την κοινωνία ενεργοποιούμε κάθε δυνατότητα να σώσουμε το νερό από τα νύχια του νεοφιλελευθρισμού και των ιδιωτικών συμφερόντων.

ΣΣΕ 2021. Οι εργαζόμενοι στον καιάδα του Υπερταμίου

Η ΟΜΕ των διορισμένων θεσμικών συνομιλητών της διοίκησης συνεχίζει την τακτική της μη ενημέρωσης του προσωπικού για το μέγιστο συνδικαλιστικό θέμα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με επιλεκτικές διαρροές φαίνεται ότι δυστυχώς επιβεβαιώνεται η πρόθεση της διοίκησης να επιτύχει μια ΣΣΕ «τύπου -ΕΛΤΑ». Ένα σχέδιο σύμβασης που προβλέπει στο μισθολογικό σκέλος μια μισθολογική προώθηση για μια ολόκληρη τριετία προσφέροντας απλόχερες αυξήσεις 12-30 Ευρώ μεικτά, ενώ διαλύει κυριολεκτικά όλο το πλαίσιο συγκρότησης των εργασιακών σχέσεων που κατοχυρώθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια στην ΕΥΔΑΠ. Αλλαγή κανονισμού προσωπικού, αξιολόγηση, μισθός βάση bonus, νέο μισθολόγιο κλπ, μεταξύ άλλων.

Ενωτικό ΟΜΕ εδώ και τώρα!

Δυστυχώς οι πραξικοπηματίες και ο πελατειακός και κομματικός συνδικαλισμός προσέφερε χρόνο και περιθώρια  στη διοίκηση να φτάσει έως εδώ.
Μόνη λύση η άμεση (εντός του Ιουλίου 2021) διεξ ενωτικού, δημοκρατικού και καταστατικού συνεδρίου για την ενιαία αντίδραση των εργαζομένων στην   προσφερόμενη αυτοχειρία.

Η απάντηση στη διοίκηση θα είναι σκληρή
Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΛΟΣ                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ