8 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

8 Μαρτίου

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Η 8η Μαρτίου δεν είναι ένας ακόμα «εθιμοτυπικός» εορτασμός για την γυναίκα. Είναι μια ημέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες του γυναικείου κινήματος, ημέρα αποτίμησης των κατακτήσεων των γυναικών και αφετηρία νέων στόχων σε πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο για την ουσιαστική κατοχύρωση της Ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις εκφράσεις της ζωής.

Σήμερα την εποχή μιας πρωτοφανούς και ακραίας κοινωνικοοικονομικής κρίσης και παρά τα θετικά βήματα που έγιναν για την ισότητα στην χώρα μας, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι οι γυναίκες παραμένουν ευάλωτες στην εργασία, στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια.
Στον τομέα της απασχόλησης και της ς, η κρίση κτύπησε πρώτα την πόρτα των γυναικών καθιστώντας την γυναίκα ακόμη περισσότερο ευάλωτη.

Στον τομέα της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης η Ελλάδα παρουσιάζει έλλειμμα ως προς το θεσμικό της πλαίσιο, ενώ και η βία στην οικογένεια κατά των γυναικών οξύνεται τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας δείχνουν ότι το 79% των καταγγελιών για περιστατικά βίας αφορούν στην έμφυλη βία.

Στο επίπεδο της συμμετοχής στα Κέντρα Λήψης αποφάσεων, οι γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται.

Ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα δράσης, υποστηρίζουμε την εκπροσώπηση των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Δίπλα – δίπλα μπορούμε να προχωρήσουμε για την κατάκτηση του δικαιώματος της ισότητας και την αποτροπή των συγκυριών εκείνων που υπονομεύουν και καταδικάζουν τη γυναίκα σε επισφαλή εργασία, ανεργία και περιθωριοποίηση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος

Σινιώρης Γιώργος

Ο Γεν. Γραμματέας

 Κιόσης Χρήστος