Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής για την κατάθεση υποψηφιοτήτων στο 38ο Συνέδριο

Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ που θα διεξάγει τις έκτακτες που αποφασίστηκαν στο 38ο έκτακτο της 26ης Ιανουαρίου 2021

ΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, όσους αντιπροσώπους θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για το , την Ελεγκτική Επιτροπή και τη , να υποβάλουν σχετική αίτηση με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και διεύθυνση κατοικίας, στα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, μέχρι την Τετάρτη 27.01.2021 και ώρα 09:30 στη διεύθυνση Κρατίνου 7 Αθήνα 4ος Όροφος (Πλατεία Κοτζιά) γραφείο 9.

Οι αρχαιρεσίες θα πραγμαιηθούν στην ίδια αίθουσα από τις 12:00 έως 16:00 την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Ιανουαρίου 2021.

Για την προστασία από την covid-19 θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτοκόλλα. 

Mε Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ