Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2023

      Η φετινή συνέπεσε δυστυχώς με την υπ της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Ρ.Α.Α.Ε.Υ. αλλά και με την ιστορική απόφαση μετά την προσφυγή μας, της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δενσυμμορφώθηκε με τις αποφάσεις του σχετικά με την επιστροφή των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το πίσω στο Δημόσιο και διατάσσει το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, το αργότερο εντός εξαμήνου, για να επιστραφούν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και στο Δημόσιο.
Με βάση τις τελευταίες εκθέσεις του ΟΗΕ (2020-2021), το μέλλον του νερού στον κόσμο δεν θα είναι το ίδιο. Έως το 2050, ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να επηρεαστούν από μια πλημμύρα θα αυξηθεί από 1,2 δισ. σήμερα σε 1,6 δισ. Έως τις αρχές του 2010, περίπου 1,9 δισ. άνθρωποι (27% του παγκόσμιου πληθυσμού) κατοικούσαν σε περιοχές που αντιμετώπιζαν προβλήματα επάρκειας νερού. Το 2050, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί από 42% έως 95% ή από 2,7 δισ. έως 3,2 δισ. ανθρώπους. Σήμερα, το 12% του πληθυσμού της γης πίνει νερό από μη ασφαλείς πηγές.
Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό σημαίνει ότι όλοι, χωρίς διακρίσεις, χωρίς περιορισμούς, έχουν το δικαίωμα σε επαρκή, φυσικά προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή παροχή πόσιμου νερού αποδεκτής ποιότητας για προσωπική και οικιακή χρήση, προσωπική & οικιακή υγιεινή, ρούχα, παρασκευή τροφίμων κ.τ.λ.
Πιστεύεται, ευρέως ότι η καθαρότητα του νερού και η υγιεινή του, στα ορθά οργανωμένα,συστήματα παροχής νερού, βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο και διαδραματίζουν, σημαντικό ρόλο στη ζωή και στη μακροβιότητα μας. Η του νερού, των υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων οδηγούν στην υποβάθμιση ποιότητας του νερού, στην αδικαιολόγητη αύξηση της τιμής του και ουσιαστικά στην απαγόρευση πρόσβασης σε αυτό το φυσικό αγαθό.
Η σημασία του νερού ως αποκλειστικά, δημόσιου αγαθού, αναγνωρίζεται από μία σειρά από διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες, όπως, τη συνθήκη «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Υδάτινες Πηγές» του,2001, το ψήφισμα 64/292 της ΓΣ του ΟΗΕ του 2010 και την ομόφωνη, απόφαση A/HRC/15/L.14 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

                                                         Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας
Αθανάσιος Σκόνδρας                                                                 Δημήτριος Κύρίτσης