Υπηρεσιακό Σημείωμα που αφορά τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Πρόσφατα εστάλη σε όλους τους εργαζόμενους από τη Διοίκηση Υπηρεσιακό Σημείωμα που αφορά τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, απαιτώντας από τους εργαζόμενους να συμφωνήσουν και να το υπογράψουν.
      Κατ' αρχήν μας προβληματίζει το γεγονός ότι ενώ έχει αποφασιστεί ο συγκεκριμένος Κώδικας από το Δ.Σ. της Εταιρείας τον Νοέμβριο του 2022 δημοσιοποιείται 5 μήνες μετά.
       Δεν κατανοούμε τον λόγο συγγραφής του, αφού το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου είναι ο . Όσον αφορά δε, το Κεφάλαιο της Σύγκρουσης Συμφερόντων πρόσφατα η Διοίκηση έχει αποφασίσει για την εφαρμογή αλλά και ποια στελέχη αφορά η Σύγκρουση Συμφερόντων.
      Άρα για ποιό λόγο επανέρχεται η Διοίκηση και ζητά απ' όλους τους εργαζομένους την συναίνεση τους και την άμεση υπογραφή της συγκεκριμένης δήλωσης;
      Μήπως με τη δαιδαλώδη πολυπλοκότητα προσπαθεί η Διοίκηση με τον συγκεκριμένο κώδικα να καλύψει πράγματα και καταστάσεις;;;
      Επειδή θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία είναι προσπάθεια καταστρατήγησης του Κανονισμού Προσωπικού, δηλώνουμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια της Διοίκησης είναι ένδειξη απαξίωσης του προσωπικού και του Κανονισμού μας.
      Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργούνται τετελεσμένα για τους εργαζόμενους χωρίς
ενημέρωση, διαβούλευση και συμφωνία μας.
      Καλούμε τους συναδέλφους να μην υπογράψουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις και νομιμοποιήσουν αυτές τις πρακτικές της Διοίκησης.

 

                                                         Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας
Αθανάσιος Σκόνδρας                                                                 Δημήτριος Κύρίτσης