32ο Συνέδριο – Πρόγραμμα εργασιών

32° ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 4/7/2013

1. Έναρξη 09:3()’π.μ. (Διαπίστωση απαρτίας – Άνοιγμα εργασιών)

2. Χαιρετισμοί:
Α) Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Β) Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π.
Γ) Εκπρόσωποι Εργαζομένων στο Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Δ) Ε.Υ.Α.Ε.
Ε) Εκπρόσωπος συνταξιούχων

3. Εργασίες Συνεδρίου: Α) Εκλογή 5μέλους Προεδρείου & 3 ψηφολεκτών.
Β) Οικονομικός απολογισμός
Γ) Ισολογισμός – Προϋπολογισμός
Δ) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
Ε) Διοικητικός απολογισμός-Προγραμματισμός.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΤ) Τοποθετήσεις συνέδριον

Ι6:00′ μ.μ. Α Η Ξ Η ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ